Menjadi teman berbincang yang menyenangkan agar sukar. Apatah lagi dengan orang yang baru dikenali. Itu bukti bahawa tidak semua orang mampu menguasai perbualan dalam masa yang singkat. Sedangkan setiap hari kita tidak terlepas dari melibatkan diri dengan sesebuah komunikasi.  Berikut tips dari The Art Of Conversation yang diambil oleh laman Yahoo! Shine.

1. Hindari detail pembicaraan yang tidak penting
Adakala dalam sebuah perbincangan anda akan terasa ingin bertanyakan hal-hal yang lebih detail. Pun begitu anda menyedari hal itu tidaklah terlalu penting untuk dibacarakan. Namun teman bicara anda masih lagi khusyuk membicarkan hal-hal yang remeh untuk didengari. Ingat jangan sesekali pernah mengalihkan perbincangan kerana anda akan mengubah suasana komunikasi yang telah tercipta.

2. Jangan menanyakan pertanyaan lain jika pertanyaan sebelumnya belum selesai dijawab

Jika anda menanyakan pertanyaan mengenai salah satu sisi kehidupan dari lawan bicara, maka jangan sesekali mengubah persoalan kepada topik perbicaraan lain mengenai diri anda sebelum hal tersebut terjawab.  Disini memperlihatkan anda sedikit egois, lawan bicara anda pun akan malas melanjutkan perbincangan seterusnya.

3. Jangan memotong seseorang yang sedang berbicara
Ceritakan hal yang ingin anda perbincangkan dengan jelas dan tidak panjang lebar, serta jangan pernah memotong lawan bicara. Dengan begitu anda memberikan kesempatan pada lawan bicara anda untuk mengutarakan pendapatnya. Perbincangan dua arah pun akan mudah terbentuk.

4. Jangan bertentangan, khususnya jika hal tersebut tidak penting
Perbincangan tidak akan pernah luput dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut seseorang. Namun, jangan pernah mengungkit jika hal tersebut tidaklah penting untuk dibicarakan.

5. Jangan menguasai perbincangan
Tanyakan pertanyaan untuk mengetahui kesamaan di antara kalian. Jangan pernah egois dalam sebuah perbincangan. Komunikasi dua arah antara kalian akan membuat perbincangan semakin serasi dan bertemu banyak kesamaan dengan lawan bicara anda.

6. Jangan selalu menjadi pahlawan dari setiap cerita
Wujudkan perbincangan yang seimbang. Jangan selalu bercerita tentang anda, kehidupan anda, teman anda, dan apapun mengenai anda sahaja. Bosan!

7. Pilihlah topik sesuai keinginan bersama
Berbicaralah topik yang menarik untuk diperbincangkan dengan lawan bicara anda. Jangan berbicara tentang politik jika anda mengetahui lawan bicara anda bukanlah orang politik.

8. Jadilah pendengar yang baik
Dengan menjadi pendengar yang baik, anda dapat membuka topik-topik perbincangan yang serasi dengan lawan bicara anda.

9. Perbincangan harus berada dalam keadaan harmoni
Perhatikan keadaan sekitar, adakala kondisi di sekitar kalian tidak sesuai dengan topik yang ingin dibicarakan dan diperbincangkan.

10. Jangan terlalu membesar-besarkan cerita
Ceritakan sebuah cerita sesuai fakta yang ada. Gunakan nada bicara dan ekspresi yang sesuai untuk menggambarkan cerita tersebut. dara